måndag 30 augusti 2010

Kör hårt Kulturrådet!

Då var det dags att kavla upp ärmarna Kulturrådet. Gör om och gör bättre! Den klassikerserie som är under produktion tillsammans med Natur & Kultur är ungefär lika mossig som sina föregångare om man ser till könsfördelningen mellan de representerade författarna. Dags för förändring!

Tar Kulturrådet denna artikel på dagens DN debatt ("Skolflickor måste få rätt till sina egna hjältinnor") om den sneda könsfördelningen i den nya serien "Alla tiders klassiker" (sponsrad av Kulturrådet, utgiven av Natur & Kultur), så tar jag Kulturrådet på allvar.

Tänk om, Kulturrådet. Inse er makt. Inse vilket otroligt erkännande av och för Sveriges alla tjejer det vore att försöka förändra den rådande klassiker-serien (som ju män har valt ut och gjort till klassiker).
Såväl kvinnor som män har rätt till kvinnliga hjältinnor.

Kör hårt! Arbeta på. Gör nåt nytt, vi behöver inte ännu en klassikerserie som är som de gamla vanliga.

Inga kommentarer: