fredag 21 september 2007

Ni läser väl?

Ni missar väl inte Idag-sidans grymma serie om jämställdhet i förskolan? I lördags handlade om Kenta (i Kenta och barbisarna), bland annat, idag om det som händer kvinnor på de flesta arbetsplatser, och män på kvinnodominerade, nämligen att man blir en representant för sitt kön - en som förväntas bete sig på ett visst sätt eller vara intresserad av vissa saker. Och så tvingas man relatera och förhålla sig till det, istället för att sköta sitt jobb på bästa sätt.

Inga kommentarer: